ลักษณนาม

LÁK-SA-NÀ-NAAM


Download free Thai language materials

 

1. People

คน

KON

 

 

2. Small objects

อัน

AN

 

 

3. Doors, windows and mirrors

บาน

BAAN

 

 

4. Flowers

ดอก

DÀWK

 

 

5. Bunches of flowers

ช่อ

CHÂW

 

 

6. Packages

ห่อ

HÀW

 

 

7. Stamps and stars

ดวง

DUANG

 

 

8. Eggs

ฟอง

FAWNG

 

 

9. Words

คำ

KAM

 

 

10. Forks or spoons

คัน

KAN

 

 

11. Match boxes

กลัก

GLÀK

 

 

12. Newspapers or letters

ฉบับ

CHÀ-BÀB

 

 

13. Pills and small things

เม็ด

MÉT

 

 

14. Cigarettes

มวน

MUAN

 

 

15. Vehicles

คัน

KAN

 

 

16. Rocks

ก้อน

GÂWN

 

 

17. Guns

กระบอก

GRA-BÀWK

 

 

18. Candles and books

เล่ม

LÊM

 

 

19. Piles of rocks, or sand

กอง

GAWNG

 

 

20. Boats and airplanes

ลำ

LAM

 

About Langhub.com

Join Our Community

Join our online community for those learning Southeast Asian languages. Make friends, meet up, practice a language together. Information about school listings, tutors and language materials to help you perfect your reading, writing and speaking skills. All free! Coming Soon!