กิริยาแสดงเวลาในปัจจุบัน

GI-RI-YA SA-DAENG WE-LAA NAI PÀT-JÙ-BAN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. I am a boy.

ผมเป็นเด็กผู้ชาย

PHǑM PEN DÈK-PHÔO-CHAI


2. She likes to run.

เธอชอบวิ่ง

THER CHÂWP WÎNG


3. We watch TV.

พวกเราดูทีวี

PHÛAK-RAO DOO TEE-WEE


4. He goes to the store.

เขาไปร้านขายของ

KǍO PAI RÁAN-KǍI-KǍWNG


5. Thailand is a big country.

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่

PRÀ-TÊT-THAI PEN PRÀ-TÊT TÊE YÀI


6. She is pretty.

เธอน่ารัก

THER NÂ-RÁK


7. The sky is blue.

ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

THÁWNG-FÁA PEN SĚE FÁA


8. They need help.

พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ

PHÛAK-KǍO TÂWNG-GAN KWAM-CHÛAI-LĚUA


9. I have ten brothers.

ผม/ฉัน มีน้องชายสิบคน

PHǑM/CHǍN MEE NÁWNG-CHAI SÌP KON


10. She has brown hair.

เธอมีผมสีน้ำตาล

THER MEE PHǑM SĚE NÁM-TAN


11. He brushes his teeth once a day.

เขาแปรงฟันวันละครั้ง

KǍO PRAENG FAN WAN-LA-KRÁNG


12. Thailand has many islands.

ประเทศไทยมีเกาะมากมาย

PRÀ-TÊT-THAI MEE GÀWH MÂK-MAI


13. The water is cold.

น้ำเย็น

NÁAM YEN


14. She likes rice.

เธอชอบข้าว

THER CHÂWP KÂO


15. This house is ugly.

บ้านหลังนี้ขี้เหร่

BÂAN LǍNG-NÉE KÊE-RÈ


16. He does not have a job.

เขาไม่มีงานทำ

KǍO MÂI MEE NGAN TAM


17. They have 50 baht.

พวกเขามีเงินห้าสิบบาท

PHÛAK-KǍO MEE NGEUN HÂ-SÌP BÀHT


18. We are ready to go home.

พวกเราพร้อมจะกลับบ้านแล้ว

PHÛAK-RAO PHRÁWM JA GLÀP BÂAN LÁEW


19. The food is spicy.

อาหารมีรสเผ็ด

A-HǍAN MEE RÓT PHÈT

About Langhub.com

Join Our Community

Join our online community for those learning Southeast Asian languages. Make friends, meet up, practice a language together. Information about school listings, tutors and language materials to help you perfect your reading, writing and speaking skills. All free! Coming Soon!