การขนส่ง

GAN-KÒN-SÒNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
Click image to play video1. Car

รถ

RÓT


2. Boat

เรือ

REUA


3. Train

รถไฟ

RÓT-FAI


4. Subway

รถไฟใต้ดิน

RÓT-FAI TÂI-DIN


5. Airplane

เครื่องบิน

KRÊUANG-BIN


6. Bus

รถโดยสาร

RÓT-DOI-SĂN


7. Bicycle

จักรยาน

JÀK-GRÀ-YAN


8. Motorcycle

จักรยานยนต์

JÀK-GRÀ-YAN-YON


9. Taxi

แทกซี่

THÁEK-SÊE


10. Jet

เครื่องบินไอพ่น

KRÊUANG-BIN AI-PHÔN


11. Helicopter

เฮลิคอปเตอร์

HAY-LÍ-KÓP-TÊR


12. Sail boat

เรือใบ

REUA-BAI


13. Minibus

รสโดยสารขนาดเล็ก

RÓT-DOI-SĂN KÀ-NÀT LÉK


14. Water taxi

เรือโดยสาร

REUA-DOI-SĂN


15. Row boat

เรือพาย

REUA-PAI


16. Pick up truck

รถกระบะ

RÓT-GRÀ-BÀ


17. Sports car

รถสปอร์ต

RÓT-SÀ-PÀWT


18. Tractor

รถไถ

RÓT-THĂI


19. Semi truck

รถบรรทุก

RÓT-BAN-TÓOK


20. Van

รถตู้

RÓT-TÔO