ผลไม้

PǑN-LA-MÁI

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 

1. Banana

กล้วย

GLÛAY

 

 

2. Pineapple

สับปะรด

SÀB-PA-RÓT

 

 

3. Coconut

มะพร้าว

MA-PRÁO

 

 

4. Orange

ส้ม

SÔM

 

 

5. Watermelon

แตงโม

TAENG-MO

 

 

6. Apple

แอปเปิ้ล

ÁEB-PÊUN

 

 

7. Cantaloupe

แคนตาลูป

KHAEN-TA-LÓUB

 

 

8. Strawberry

สตรอเบอร์รี่

SA-TRAW-BEU-RÎE

 

 

9. Lime

มะนาว

MA-NAO

 

 

10. Lemon

เลมอน

LE-MÔN

 

 

11. Grapes

องุ่น

A-NGÒON

 

 

12. Mandarin orange

ส้มจีน

SÔM-JEEN

 

 

13. Mango

มะม่วง

MÁ-MÛANG

 

 

14. Ripe mango

มะม่วงสุก

MÁ-MÛANG SÒOK

 

 

15. Unripe mango

มะม่วงดิบ

MÁ-MÛANG DÌB

 

 

16. Papaya

มะละกอ

MÁ-LÁ-GAW

 

 

17. Raisin

ลูกเกด

LÔUK-GÈD

 

 

18. Cherry

เชอร์รี่

CHEU-RÎE

 

 

19. Pear

ลูกแพร์

LÔUK-PHAE

 

 

20. Tangerine

ส้มเขียวหวาน

SÔM-KHǏEW-WǍAN

About Langhub.com

Join Our Community

Join our online community for those learning Southeast Asian languages. Make friends, meet up, practice a language together. Information about school listings, tutors and language materials to help you perfect your reading, writing and speaking skills. All free! Coming Soon!