บันเทิง

BAN-TEUNG

Anyone who has been to Thailand knows how much fun this country really is. In this lesson we will introduce some Thai words that describe fun activities that you can do in Thailand.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video1. Watching a movie

ดูหนัง

DU NǍNG


2. Playing a computer game

เล่นเกมคอมพิวเตอร์

LÊN GAME KOHM-PU-TÊU


3. Playing the guitar

เล่นกีตาร์

LÊN GEE-TÂ


4. Walking in the park

เดินเล่นในสวนสาธารณะ

DERN-LÊN NAI SǓAN-SǍ-THA-RA-NÁ


5. Watching TV

ดูทีวี

DU TEE-WEE


6. Reading a book

อ่านหนังสือ

AÀN NǍNG-SĚU


7. Singing a song

ร้องเพลง

RÓNG PLENG


8. Singing karaoke

ร้องคาราโอเกะ

RÓNG KA-RA-O-GÈ


9. Reading a comic book

อ่านหนังสือการ์ตูน

AÀN NǍNG-SĚU GAA-TOON


10. Going to a night club

ไปเที่ยวกลางคืน

PAI THÎEW GLAANG-KHEUN


11. Talking with friends

คุยกับเพื่อน

KHUI GÀB PÊUAN


12. Playing a game

เล่นเกม

LÊN GAME


13. Going to a museum

ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์

PAI THÎEW PHÍ-PHÍT-THA-PHAN


14. Taking a picture

ถ่ายรูป

THÀI-RÔOB


15. Cooking a meal

ทำกับข้าว

THAM GÀB-KHÂAW


16. Going to the cinema

ไปดูหนัง

PAI DU-NǍNG


17. Going to the zoo

ไปเที่ยวสวนสัตว์

PAI THÎEW SǓAN-SÀT


18. Writing an e-mail

เขียนอีเมล

KǏEN EE-MEO


19. Chatting on the Internet

คุยกับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต

KHUI GÀB PÊUAN THANG IN-TEU-NET


20. Going to the beach

ไปเที่ยวทะเล

PAI THÎEW THA-LAY


About Langhub.com

Join Our Community

Join our online community for those learning Southeast Asian languages. Make friends, meet up, practice a language together. Information about school listings, tutors and language materials to help you perfect your reading, writing and speaking skills. All free! Coming Soon!