ผลไม้ 2

PǑN-LA-MÁI SŎNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

1. Nectarine

เน็คทารีน

NÉG-THA-REEN

 

 

2. Grapefruit

เกรพฟรุต

GRÉP-FRÓOT

 

 

3. Blueberry

บลูเบอร์รี่

BLU-BEU-RÎE

 

 

4. Raspberry

ราสเบอร์รี่

RÁAS-BEU-RÎE

 

 

5. Blackberry

แบล็คเบอร์รี่

BLÁEK-BEU-RÎE

 

 

6. Jackfruit

ขนุน

KHA-NǑON

 

 

7. Breadfruit

สาเก

SǍ-GAY

 

 

8. Lychee

ลิ้นจี่

LÍN-JÈE

 

 

9. Kiwi

กีวี

GEE-WÊE

 

 

10.Fig

มะเดื่อ

MÁ-DÈUA

 

 

11. Plum

บ๊วย

BÚAI

 

 

12. Peach

ลูกพีช

LÔUK-PÉET

 

 

13. Apricot

แอพริคอท

ÁEB-PHRI-KÒHT

 

 

14. Persimmon

ลูกพลับ

LÔUK-PLÁB

 

 

15. Tamarind

มะขาม

MÁ-KHǍAM

 

 

16. Cranberry

แครนเบอร์รี่

KHRAEN-BEU-RÎE

 

 

17. Mangosteen

มังคุด

MANG-KÚT

 

 

18. Longan

ลำไย

LAM-YAI

 

 

19. Guava

ฝรั่ง

FA-RÀNG

 

 

20. Durian

ทุเรียน

TÚ-RIEN

About Langhub.com

Join Our Community

Join our online community for those learning Southeast Asian languages. Make friends, meet up, practice a language together. Information about school listings, tutors and language materials to help you perfect your reading, writing and speaking skills. All free! Coming Soon!