Clothes

服装

fú zhuāng


Download
pdf | text | mp3


1. Shoes

鞋子

xié zi


2. Socks

袜子

wà zi


3. Pants

裤子

kù zi


4. Shorts

短裤

duǎn kù


5. T-shirt

T恤

tī xù


6. Boots

靴子

xuē zi


7. Tank top

背心

bèi xīn


8. Jeans

牛仔裤

niú zǎi kù


9. Short-sleeved shirt

短袖衫

duǎn xiù shān


10. Long-sleeved shirt

长袖衫

cháng xiù shān


11. Sneakers

运动鞋

yùn dòng xié


12. Suit

套装

tào zhuāng


13. Tie

领带

lǐng dài


14. Underwear

内衣

nèi yī


15. Bra

文胸

wén xiōng


16. Hat

帽子

mào zi


17. Gloves

手套

shǒu tào


18. Skirt

裙子

qún zǐ


19. Dress

连衣裙

lián yī qún


20. Jacket

夹克

jiá kè