Countries South America

南美洲国家和地区

nán měi zhōu guó jiā hé dì qū


Download
pdf | text | mp3


1. Argentina

阿根廷

ā gēn tíng


2. Bolivia

玻利维亚

bō lì wéi yà


3. Brazil

巴西

bā xī


4. Chile

智利

zhì lì


5. Colombia

哥伦比亚

gē lún bǐ yà


6. Ecuador

厄瓜多尔

è guā duō ěr


7. French Guiana

法属圭亚那

fǎ shǔ guī yà nà


8. Guyana

圭亚那

guī yà nà


9. Paraguay

巴拉圭

bā lā guī


10. Peru

秘鲁

bì lǔ


11. Uruguay

乌拉圭

wū lā guī


12. Venezuela

委内瑞拉

wěi nèi ruì lā