Countries Middle East

中东国家和地区

zhōng dōng guó jiā hé dì qū

Download
pdf | text | mp3 
 


1. Afghanistan

阿富汗

ā fù hàn


2. Armenia

亚美尼亚

yà měi ní yà


3. Azerbaijan

阿塞拜疆

ā sài bài jiāng


4. Bahrain

巴林

bā lín


5. Georgia

格鲁吉亚

gē lǔ jí yà


6. Iran

伊朗

yī lǎng


7. Iraq

伊拉克

yī lā kè


8. Israel

以色列

yǐ sè liè


9. Jordan

约旦

yuē dàn


10. Kazakhstan

哈萨克斯坦

hā sà kè sī tǎn


11. Kyrgyzstan

吉尔吉斯斯坦

jí ěr jí sī sī tǎn

 
12. Kuwait

科威特

kē wēi tè


13. Lebanon

黎巴嫩

lí bā nèn


14. Oman

阿曼

ā màn


15. Pakistan

巴基斯坦

bā jī sī tǎn


16. Palestine

巴勒斯坦

bā lè sī tǎn


17. Qatar

卡塔尔

kǎ tǎ ěr


18. Saudi Arabia

沙特阿拉伯

shā tè ā lā bó


19. Syria

叙利亚

xù lì yà


20. Turkey

土耳其

tǔ ěr qí


21. Turkmenistan

土库曼斯坦

tǔ kù màn sī tǎn


22. United Arab Emirates

阿拉伯联合酋长国

ā lā bó lián hé qiú zhǎng guó


23. Uzbekistan

乌兹别克斯坦

wū zī bié kè sī tǎn


24. Yemen

也门

yě mén