Around Town

Quanh thành phố


Download
pdf | text | mp3

1. Alley

Hẻm


2. Apartment

Căn hộ chung cư


3. Department store

Cửa hàng bách hoá


4. Fire department

Bộ cứu hỏa


5. Hardware store

Cửa hàng ngũ kim


6. High school

Trường trung học


7. Highway

Đường cao tốc


8. Hospital

Bệnh viện


9. Hotel

Khách sạn


10. Market

Chợ


11. Overpass

Cầu bắc qua đường


12. Police department

Sở cảnh sát


13. Post office

Bưu điện


14. Restaurant

Nhà hàng


15. School

Trường học


16. Street

Đường


17. Street sign

Bản hiệu đường


18. Supermarket

Siêu thị


19. Traffic light

Đèn giao thông


20. University

Trường đại học