At the Pharmacy 2

Tại tiệm thuốc tây 2


Download
pdf | text | mp3

1. Cough medicine

Thuốc ho


2. Cold medicine

Thuốc cảm


3. Antacid

Thuốc kháng axít


4. Aspirin

Thuốc cảm Aspirin


5. Laxative

Thuốc nhuận trường


6. Soar throat medicine

Thuốc đau họng


7. Eye drops

Thuốc nhỏ mắt


8. Ear drops

Thuốc nhỏ lỗ tai


9. Pain killer

Thuốc giảm đau


10. Fever reducer

Thuốc giảm sốt


11. Insect repellent

Thuốc chống côn trùng


12. Birth control pills

Thuốc ngừa thai


13. Band aid

Băng keo y tế


14. Flu medicine

Thuốc cảm cúm


15. Sleeping pills

Thuốc ngủ


16. Antiseptic

Thuốc khử trùng


17. Antibiotics

Thuốc kháng sinh


18. Vitamins

Vitamin


19. Toothache medicine

Thuốc đau răng


20. Condoms

Bao cao su