Common Words and Phrases 3

Những từ và cụm từ thường gặp 3


Download
pdf | text | mp3 
1. Happy Birthday

Chúc mừng sinh nhật


2. Good Luck

Chúc may mắn


3. Happy Anniversary

Chúc mừng lễ kỷ niệm


4. I love you

Tôi yêu bạn


5. Happy New Year

Chúc mừng năm mới


6. Congratulations

Xin chúc mừng


7. Get well soon

Chúc bạn sớm bình phục


8. Happy Valentines

Chúc mừng lễ tình nhân


9. Good Morning

Chào buổi sáng.


10. Good Afternoon

Chào buổi chiều


11. Good Evening

Chào buổi tối


12. Good night

Chúc ngủ ngon


13. Bon Voyage

Chúc chuyến đi tốt đẹp


14. Have fun

Chúc vui vẻ


15. Will you marry me?

Bạn sẽ kết hôn với tôi chứ


16. I'm hungry

Tôi đang đói


17. I'm thirsty

Tôi đang khát


18. I'm tired

Tôi mệt


19. I'm sleepy

Tôi buồn ngủ


20. Have you eaten?

Bạn đã ăn chưa