Countries Western Europe

Các nước Tây âu


Download
pdf | text | mp3

1. Austria

Áo


2. Belgium

Bỉ


3. Denmark

Đan mạch


4. Finland

Phần lan


5. France

Pháp


6. Germany

Đức


7. Greece

Hi lạp


8. Iceland

Ais len


9. Ireland

Ai len


10. Italy
11. The Netherlands

Hà lan


12. Norway

Na Uy


13. Portugal

Bồ đào nha


14. Spain

Tây ban nha


15. Sweden

Thụy điển


16. Switzerland

Thụy sĩ


17. England

Anh