Jewelry

Trang sức


Download
pdf | text | mp31. Ring

Nhẫn


2. Earrings

Bông tai


3. Necklace

Dây chuyền


4. Pendant

Mặt dây chuyền


5. Bracelet

Vòng


6. Wrist watch

Lắc tay


7. Barrette

Kẹp tóc


8. Broach

Dũa


9. Anklet

Lắc chân


10. Diamond

Kim cương


11. Gold

Vàng


12. Yellow Gold

Vàng màu


13. White Gold

Vàng trắng


14. Pearl

Trân châu


15. Mother of pearl

Vỏ bào ngư


16. Ruby

Hồng ngọc


17. Sapphire

Ngọc xa phia


18. Emerald

Ngọc lục bảo


19. Platinum

Bạch kim


20. Silver

Bạc


21. Opal

Ô pan