Natural Disasters

Thiên tai


Download
pdf | text | mp3
1. Avalanche

Tuyết băng


2. Blizzard

Bão tuyết


3. Drought

Hạn hán


4. Earthquake

Trận động đất


5. Epidemic

Dịch bệnh


6. Famine

Nạn đói


7. Flood

Lũ lụt


8. Forest fire

Cháy rừng


9. Global warming

Nóng lên toàn cầu


10. Hail storm

Mưa đá bão


11. Hurricane

Bão


12. Landslide

Sạt lở


13. Lava

Dung nham


14. Lightning

Tia chớp


15. Mudslide

Lở đất


16. Sand storm

Bão cát


17. Solar flare

Mảnh bể vụn của mặt trời


18. Tornado

Bão táp


19. Tsunami

Sóng thần


20. Volcano

Núi lửa