Districts and Subdistricts in Suphan Buri, Thailand

This page features a list of all districts and subdistricts in Suphan Buri, Thailand, along with the Thai and English spelling.

#Province THAmphoe ENAmphoe THTambon ENTambon TH
1. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าBan Laemบ้านแหลม
2. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าBang Pla Maบางปลาม้า
3. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าBang Yaiบางใหญ่
4. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าChorakhe Yaiจรเข้ใหญ่
5. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าKhok Khramโคกคราม
6. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าKritsanaกฤษณา
7. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าMakham Lomมะขามล้ม
8. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าOngkharakองครักษ์
9. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าPhai Kong Dinไผ่กองดิน
10. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าSaliสาลี
11. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าTakhaตะค่า
12. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าWang Nam Yenวังน้ำเย็น
13. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าWat Botวัดโบสถ์
14. สุพรรณบุรีBang Pla Maบางปลาม้าWat Daoวัดดาว
15. สุพรรณบุรีDan Changด่านช้างDan Changด่านช้าง
16. สุพรรณบุรีDan Changด่านช้างHuai Khaminห้วยขมิ้น
17. สุพรรณบุรีDan Changด่านช้างNikhom Krasiaoนิคมกระเสียว
18. สุพรรณบุรีDan Changด่านช้างNong Makha Mongหนองมะค่าโมง
19. สุพรรณบุรีDan Changด่านช้างOng Phraองค์พระ
20. สุพรรณบุรีDan Changด่านช้างWang Khanวังคัน
21. สุพรรณบุรีDan Changด่านช้างWang Yaoวังยาว
22. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชBo Kruบ่อกรุ
23. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชDoem Bangเดิมบาง
24. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชHua Khaoหัวเขา
25. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชHua Naหัวนา
26. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชKhao Dinเขาดิน
27. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชKhao Phraเขาพระ
28. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชKhok Changโคกช้าง
29. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชNang Buatนางบวช
30. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชNong Krathumหนองกระทุ่ม
31. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชPa Sakaeป่าสะแก
32. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชPak Namปากน้ำ
33. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชThung Khliทุ่งคลี
34. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชWang Si Ratวังศรีราช
35. สุพรรณบุรีDoem Bang Nang BuatเดิมบางนางบวชYang Nonยางนอน
36. สุพรรณบุรีDon Chediดอนเจดีย์Don Chediดอนเจดีย์
37. สุพรรณบุรีDon Chediดอนเจดีย์Nong Saraiหนองสาหร่าย
38. สุพรรณบุรีDon Chediดอนเจดีย์Rai Rotไร่รถ
39. สุพรรณบุรีDon Chediดอนเจดีย์Sa Krachomสระกระโจม
40. สุพรรณบุรีDon Chediดอนเจดีย์Thale Bokทะเลบก
41. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีBan Phoบ้านโพธิ์
42. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีBang Kungบางกุ้ง
43. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีDon Kamyanดอนกำยาน
44. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีDon Masangดอนมะสังข์
45. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีDon Pho Thongดอนโพธิ์ทอง
46. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีDon Tanดอนตาล
47. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีKhok Kho Thaoโคกโคเฒ่า
48. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีPhai Khwangไผ่ขวาง
49. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีPhihan Daengพิหารแดง
50. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีPho Phrayaโพธิ์พระยา
51. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีRua Yaiรั้วใหญ่
52. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีSa Kaeoสระแก้ว
53. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีSala Khaoศาลาขาว
54. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีSanam Chaiสนามชัย
55. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีSanam Khliสนามคลี
56. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีSuan Taengสวนแตง
57. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีTaling Chanตลิ่งชัน
58. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีTha Phi Liangท่าพี่เลี้ยง
59. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีTha Rahatท่าระหัด
60. สุพรรณบุรีMueang Suphan BuriเมืองสุพรรณบุรีThap Ti Lekทับตีเหล็ก
61. สุพรรณบุรีNong Ya Saiหนองหญ้าไซChaeng Ngamแจงงาม
62. สุพรรณบุรีNong Ya Saiหนองหญ้าไซNong Khamหนองขาม
63. สุพรรณบุรีNong Ya Saiหนองหญ้าไซNong Phoหนองโพธิ์
64. สุพรรณบุรีNong Ya Saiหนองหญ้าไซNong Ratchawatหนองราชวัตร
65. สุพรรณบุรีNong Ya Saiหนองหญ้าไซNong Ya Saiหนองหญ้าไซ
66. สุพรรณบุรีNong Ya Saiหนองหญ้าไซThap Luangทัพหลวง
67. สุพรรณบุรีSam ChukสามชุกBan Saบ้านสระ
68. สุพรรณบุรีSam ChukสามชุกKrasiaoกระเสียว
69. สุพรรณบุรีSam ChukสามชุกNong Phak Nakหนองผักนาก
70. สุพรรณบุรีSam ChukสามชุกNong Sadaoหนองสะเดา
71. สุพรรณบุรีSam ChukสามชุกSam Chukสามชุก
72. สุพรรณบุรีSam ChukสามชุกWang Luekวังลึก
73. สุพรรณบุรีSam ChukสามชุกYan Yaoย่านยาว
74. สุพรรณบุรีSi Prachanศรีประจันต์Ban Krangบ้านกร่าง
75. สุพรรณบุรีSi Prachanศรีประจันต์Bang Ngamบางงาม
76. สุพรรณบุรีSi Prachanศรีประจันต์Don Pruดอนปรู
77. สุพรรณบุรีSi Prachanศรีประจันต์Mot Daengมดแดง
78. สุพรรณบุรีSi Prachanศรีประจันต์Plai Naปลายนา
79. สุพรรณบุรีSi Prachanศรีประจันต์Si Prachanศรีประจันต์
80. สุพรรณบุรีSi Prachanศรีประจันต์Wang Nam Sapวังน้ำซับ
81. สุพรรณบุรีSi Prachanศรีประจันต์Wang Waวังหว้า
82. สุพรรณบุรีSi Prachanศรีประจันต์Wang Yangวังยาง
83. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องBan Changบ้านช้าง
84. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องBan Kumบ้านกุ่ม
85. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องBang Lenบางเลน
86. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องBang Phlapบางพลับ
87. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องBang Ta Thenบางตาเถร
88. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องBang Takhianบางตะเคียน
89. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องBo Suphanบ่อสุพรรณ
90. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องDon Manaoดอนมะนาว
91. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องHua Phoหัวโพธิ์
92. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องNoen Phra Prangเนินพระปรางค์
93. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องNong Boหนองบ่อ
94. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องSi Samranศรีสำราญ
95. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องSong Phi Nongสองพี่น้อง
96. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องThung Khokทุ่งคอก
97. สุพรรณบุรีSong Phi Nongสองพี่น้องTon Tanต้นตาล
98. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองBan Donบ้านดอน
99. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองBan Khongบ้านโข้ง
100. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองChediเจดีย์
101. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองChorakhe Sam Phanจรเข้สามพัน
102. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองDon Khaดอนคา
103. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองDon Maklueaดอนมะเกลือ
104. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองKrachanกระจัน
105. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองNong Ongหนองโอ่ง
106. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองPhlapphla Chaiพลับพลาไชย
107. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองSa Phang Lanสระพังลาน
108. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองSa Yai Somสระยายโสม
109. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองU Thongอู่ทอง
110. สุพรรณบุรีU Thongอู่ทองYung Thalaiยุ้งทะลาย