Common Words and Phrases 3

คำศัพท์และประโยคทั่วไป 3

KAM-SÀP LÁE PRÀ-YÒK TÛA-PAI SĂM


These phrases are useful for different occasions. Learn how to wish your Thai friends a happy birthday or happy New Year in Thai. Impress your partner by saying ‘I love you’ in Thai, or if the time is right, propose for their hand in marriage in the native language.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Happy Birthday

สุขสันต์วันเกิด

SÒOK-SĂN WAN-GÈRT

 

 

2. Good Luck

โชคดี

CHÔKE-DEE

 

 

3. Happy Anniversary

สุขสันต์วันครบรอบ

SÒOK-SĂN WAN-KRÓB-RÔB

 

 

4. I love you

ผม/ฉัน รักเธอ

PHŎM/CHĂN RÁK TEUH

 

 

5. Happy New Year

สวัสดีปีใหม่

SÀ-WÀT-DEE BEE-MÀI

 

 

6. Congratulations

ยินดีด้วย

YIN-DEE-DÛAI

 

 

7. Get well soon

หายไวๆนะ

HĂI WAI-WAI NÁ

 

 

8. Happy Valentines

สุขสันต์วันวาเลนไทน์

SÒOK-SĂN WAN-WA-LEN-TAI

 

 

9. Good Morning

สวัสดีตอนเช้า

SÀ-WÀT-DEE DON-CHÁO

 

 

10. Good Afternoon

สวัสดีตอนบ่าย

SÀ-WÀT-DEE DON-BÀI

 

 

11. Good Evening

สวัสดีตอนเย็น

SÀ-WÀT-DEE DON-YEN

 

 

12. Good night

ราตรีสวัสดิ์

RA-TREE-SÀ-WÀT

 

 

13. Bon Voyage

เดินทางปลอดภัยนะ

DEUHN-TANG PLÒT-PHAI NÁ

 

 

14. Have fun

ขอให้สนุกนะ

KĂW-HÂI SÀ-NÒOK NÁ

 

 

15. Will you marry me?

แต่งงานกับ ผม/ฉัน นะ

TÀENG-NGAN GÀB PHŎM/CHĂN NÁ

 

 

16. I'm hungry

ผม/ฉันหิว

PHŎM/CHĂN HĔW

 

 

17. I'm thirsty

ฉันหิวน้ำ

PHŎM/CHĂN HĔW NÁM

 

 

18. I'm tired

ผม/ฉัน เหนื่อย

PHŎM/CHĂN NÈUAI

 

 

19. I'm sleepy

ผม/ฉัน ง่วง

PHŎM/CHĂN NGÛANG

 

 

20. Have you eaten?

กินข้าวหรือยัง

GIN KÂO RĔU YANG