Countries North and Central America

ประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกา

BRÀ-THÂET A-MAY-RI-GA NĔUA LÁE A-MAY-RI-GA GLAANG

This lesson will focus on the Thai words for North and Central American  countries. There are slight variations to the pronunciations of these countries in North and Central America.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

 

1. The Bahamas

บาฮามาส

BA-HA-MÁS

 

 

2. Belize

เบลิซ

BAY-LÍS

 

 

3. Canada

แคนาดา

KAE-NA-DA

 

 

4. Costa Rica

คอสตาริกา

KAWS-TA-RI-GÂ

 

 

5. Cuba

คิวบา

KEW-BA

 

 

6. Dominican Republic

โดมินิกัน

DO-MI-NI-KAN

 

 

7. El Salvador

เอลซัลวาดอร์

AEHN-SAN-WAA-DAAW

 

 

9. Guatemala

กัวเตมาลา

GUA-TAY-MA-LA

 

 

10. Haiti

เฮติ

HAY-TI

 

 

11. Honduras

ฮอนดูรัส

HAWN-DU-RÁS

 

 

13. Mexico

เม็กซิโก

MÉK-SI-GO

 

 

14. Nicaragua

นิคารากัว

NÍ-KA-RA-GUA

 

 

15. Panama

ปานามา

PA-NA-MA

 

 

16. The United States

สหรัฐอเมริกา

SÀ-HÀ-RÁT A-MAY-RI-GA