At Home

ที่บ้าน

THÊE BÂN

Here you will find a list of some of the most basic items of furniture. These might come in handy if you are furniture shopping or decorating your home in Thailand.


Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Door

ประตู

PRÀ-TOO

 

 

2. Window

หน้าต่าง

NÂ-TÀNG

 

 

3. Furniture

เครื่องเรือน

KRÊUANG-REUAN

 

 

4. Chair

เก้าอี้

GÂO-ÊE

 

 

5. Kitchen

ครัว

KRUA

 

 

6. Sofa

เก้าอี้นวม

GÂO-ÊE-NUAM

 

 

7. Dining Table

โต๊ะ

TÓH GIN KÂO

 

 

8. Desk

โต๊ะ

TÓH

 

 

9. Television

โทรทัศน์

THOE-RA-TÁT

 

 

10. Computer

คอมพิวเตอร์

KOM-PEW-TÊR

 

 

11. Driveway

ถนนส่วนบุคคล

THÀ-NŎN SÙAN-BÒOK-KON

 

 

12. Bed

เตียง

TIANG

 

 

13. Lamp

โคมไฟ

KOME-FAI

 

 

14. Fan

พัดลม

PHÁT-LOM

 

 

15. Rug

พรม

PROM

 

 

16. Ceiling

เพดาน

PHAY-DAN

 

 

17. Wall

ผนัง

PHÀ-NĂNG

 

 

18. Floor

พื้น

PÉUN

 

 

19. Coffee table

โต๊ะกาแฟ

TÓH GA-FAE

 

 

20. Washing machine

เครื่องซักผ้า

KRÊUANG-SÁK-PHÂ