Clothes

เสื้อผ้า

SÊUA-PHÂ

This lesson will focus on Thai words that describe articles of clothing.  This can  be useful to know for shopping in Thailand, getting clothes made at a tailor in Bangkok, or for simply telling your Thai neighbor that you like the color of her dress.

Download free Thai language materials

clothes.pdf | clothes.txt | clothes.mp3 

1. Shoes

รองเท้า

RONG-THÁO

 

2. Socks

ถุงเท้า

THŎONG-THÁO

 

3. Pants

กางเกง

GANG-GENG

 

4. Shorts

กางเกงขาสั้น

GANG-GENG KĂ-SÂN

 

5. T-shirt

เสื้อยืด

SÊUA-YÊUD

 

6. Boots

รองเท้าบูท

RONG-THÁO-BÓOT

 

7. Tank top

เสื้อกล้าม

SÊUA-GLÂM

 

8. Jeans

กางเกงยีนส์

GANG-GENG-YEEN

 

9. Short-sleeved shirt

เสื้อเชิ้ตแขนสั้น

SÊUA-SHÉRT KĂEN-SÂN

 

10. Long-sleeved shirt

เสื้อเชิ้ตแขนยาว

SÊUA-SHÉRT KĂEN-YAO

 

11. Sneakers

รองเท้าผ้าใบ

RONG-THÁO-PHÂ-BAI

 

12. Suit

ชุด

CHÓOT

 

13. Tie

เน็คไท

NÉK-TAI

 

14. Underwear

ชุดชั้นใน

CHÓOT-CHÁN-NAI

 

15. Bra

เสื้อชั้นใน

SÊUA-CHÁN-NAI

 

16. Hat

หมวก

MÙAK

 

17. Gloves

ถุงมือ

THŎONG-MEU

 

18. Skirt

กระโปรง

GRÀ-PRONG

 

19. Dress

ชุด

CHÓOT

 

20. Jacket

เสื้อแจคเก็ต

SÊUA-JÁK-GÊT