In the Bathroom

ในห้องนอน

NAI-HÔNG-NAAM

These words about the bathroom will be useful whenever you check in to a Thai hotel or go to a store and would like to ask for some basic amenities and toiletries.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

 

 

1. Toilet

ห้องน้ำ

HÔNG-NÁAM

 

 

2. Toilet paper

กระดาษชำระ

GRA-DÀAT-CHAM-RÁ

 

 

3. Toothbrush

แปรงสีฟัน

PRAENG-SĚE-FUN

 

 

4. Toothpaste

ยาสีฟัน

YA-SĚE-FAN

 

 

5. Floor mat

พรมเช็ดเท้า

PROM-CHÉT-THÁAW

 

 

6. Sink

อ่างล้างหน้า

AÀNG-LAÁNG-NÂA

 

 

7. Shower

ฝักบัว

FÙK-BUA

 

 

8. Shower curtain

ผ้าม่าน

PHÂ-MÂAN

 

 

9. Razor

มีดโกนหนวด

MÊET GOAN-NÙAD

 

 

10. Shaving cream

ครีมโกนหนวด

KREEM GOAN-NÙAD

 

 

11. Hair brush

แปรงผม

PRAENG-PHǑM

 

 

12. Comb

หวี

WĚE

 

 

13. Makeup

เครื่องสำอาง

KRÊUANG-SǍM-AANG

 

 

14. Mirror

กระจก

GRA-JÒHK

 

 

15. Soap

สบู่

SA-BÙ

 

 

16. Shampoo

ยาสระผม

YA-SA-PHǑM

 

 

17. Lotion

ครีมทาผิว

KREEM THA-PHĚW

 

 

18. Eye drops

ยาหยอดตา

YA-YÀWD-TA

 

 

19. Towel

ผ้าเช็ดตัว

PHÂ-CHÉT-TUA

 

 

20. Hand towel

ผ้าเช็ดมือ

PA-CHÉT-MEU