Sports

กีฬา

GEE-LA

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

 

1. Boxing

ชกมวย

CHÓK-MUAY

 

 

2. Thai boxing

มวยไทย

MUAY-THAI

 

 

3. Running

วิ่ง

WÎNG

 

 

4. Golf

กอล์ฟ

GÁWP

 

 

5. Basketball

บาสเกตบอล

BÁT-SÀ-GÉT-BAWN

 

 

6. Football

ฟุตบอล

FÓOT-BAWN

 

 

7. Baseball

เบสบอล

BÊS-BAWN

 

 

8. Cricket

คริกเก็ต

KRÍG-GÊT

 

 

9. Rugby

รักบี้

RÁK-BÊE

 

 

10. Swimming

ว่ายน้ำ

WÂI-NÁM

 

 

11. Tennis

เทนนิส

TEN-NÍT

 

 

12. Skating

เล่นสเก็ต

LÊN-SÀ-GÉT

 

 

13. Table tennis

ปิงปอง

PING-PONG

 

 

14. Fishing

ตกปลา

TÒK-PLA

 

 

15. Hunting

ล่าสัตว์

LÂ-SÀT

 

 

16. Skateboarding

เล่นสเกตบอร์ด

LÊN-SÀ-GÉT-BÀWD

 

 

17. Cycling

ปั่นจักรยาน

PÀN-JÀK-GRÀ-YAN

 

 

18. Marathon running

วิ่งมาราธอน

WÎNG-MA-RA-THAWN

 

 

19. Snowboarding

เล่นสโนว์บอร์ด

LÊN-SÀ-NO-BÀWD

 

 

20. Skiing

เล่นสกี

LÊN-SÀ-GEE