Marine Life

สัตว์ทะเล

SÀT THA-LAY

 

สัตว์ทะเล

SÀT THA-LAY

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

 

 

 

1. Turtle

เต่า

TÀO

 

 

2. Whale

ปลาวาฬ

PLA-WAN

 

 

3. Dolphin

ปลาโลมา

PLA-LO-MA

 

 

4. Fish

ปลา.

PLA

 

 

5. Octopus

ปลาหมึกยักษ์

PLA-MÈUK-YÁK

 

 

6. Shark

ปลาฉลาม

PLA-CHÀ-LĂM

 

 

7. Frog

กบ

GÒP

 

 

8. Manatee

พะยูน

PHA-YOON

 

 

9. Crab

ปู

BOO

 

 

10. Otter

นาก

NÂK

 

 

11. Crocodile

จระเข้

JA-RA-KÂY

 

 

12. Blow fish

ปลาปักเป้า

PLA-PÀK-AH-PÂO

 

 

13. Sea cucumber

ปลิงทะเล

PLING-THA-LAY

 

 

14. Coral

ปะการัง

PHÀ-GA-RANG

 

 

15. Sting ray

ปลากระเบน

PLA-GRÀ-BEN

 

 

16. Squid

ปลาหมึก

PLA-MÈUK

 

 

17. Jelly fish

แมงกะพรุน

MANG-GRÀ-PROON

 

 

18. Clam

หอย

HŎY

 

 

19. Eel

ปลาไหล

PLA-LĂI