At the Restaurant

ที่ร้านอาหาร

THÊE RÁN-AA-HĂN

Thai food is almost more popular than Thailand itself! Authentic and delicious Thai food can be found here to suit all types of budgets. Pad Thai, Tom Yum Goong, Tom Kha Gai, and Thai Green Curry are just some of the tempting Thai dishes that are on offer at five-star restaurants as well as on the street. Here are some useful words you can use when you are at a Thai restaurant.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Water

น้ำ

NÁM

 

 

2. Fork

ส้อม

SÂWM

 

 

3. Spoon

ช้อน

CHÁWN

 

 

4. Knife

มีด

MÊET

 

 

5. Plate

จาน

JAAN

 

 

6. Menu

เมนู

MEN-NOO

 

 

7. Check

เช็คบิล

CHÉK-BIN

 

 

8. Waiter

พนักงานเสิร์ฟ

PHÁ-NÁK-NGAN-SÈRP

 

 

9. Special

พิเศษ

PHÍ-SÈT

 

 

10. Breakfast

อาหารเช้า

AA-HĂN-CHÁO

 

 

11. Lunch

อาหารกลางวัน

AA-HĂN-KLANG-WAN

 

 

12. Dinner

อาหารเย็น

AA-HĂN-YEN

 

 

13. Snack

ขนมขบเคี้ยว

KÀ-NŎM-KÒP-KÍAW

 

 

14. Dessert

ของหวาน

KŎNG-WĂN

 

 

15. Ash tray

ที่เขี่ยบุหรี่

TÊE-KÌA-BÙ-RÈE

 

 

16. Chopsticks

ตะเกียบ

TÀ-GÌAB

 

 

17. Napkin

ผ้าเช็ดปาก

PHÂ-CHÉT-PÀK

 

 

18. Glass

แก้วน้ำ

GÂEW-NÁM

 

 

19. Tip

ทิป

THÍP

 

 

20.Reservation

การสำรองที่นั่ง

GAN SĂM-RONG TÊE-NÂNG