Cars

รถยนต์

RÓT-YON


Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. Wheel

ล้อ

LÁW

 

 

2. Tire

ยาง

YANG

 

 

3. Bumper

กันชน

GAN-CHON

 

 

4. Steering wheel

พวงมาลัย

PHUANG-MA-LAI

 

 

5. Stick shift

เกียร์

GIA

 

 

6. Speedometer

แผงวัดความเร็ว

PHǍENG-WÁT KWAM-REO

 

 

7. Odometer

ที่วัดระยะทาง

THÊE-WÁT RA-YÁ-THANG

 

 

8. Rear view mirror

กระจกมองหลัง

GRA-JÒK MAWNG-LǍNG

 

 

9. Front seat

เบาะหน้า

BÒH-NÂ

 

 

10. Back seat

เบาะหลัง

BÒH-LǍNG

 

 

11. Trunk

กระโปรงหลัง

GRA-PONG-LǍNG

 

 

12. Head lights

ไฟหน้า

FAI-NÂ

 

 

13. Brake lights

ไฟเบรก

FAI-BRÀKE

 

 

14. License plate

ป้ายทะเบียน

PÂAI-THA-BIEN

 

 

15. Glove compartment

ที่เก็บของหน้ารถ

THÊE-GÈB-KǍWNG NÂ-RÓT

 

 

16. Seat belt

เข็มขัดนิรภัย

KĚM-KÀT-NÍ-RÁ-PHAI

 

 

17. Exhaust pipe

ท่อไอเสีย

THÂW-AI-SǏA

 

 

18. Dash board

แผงหน้าปัด

PHǍENG-NÂ-PÀT

 

 

19. Hood

ฝากระโปรง

FǍ-GRA-PRONG

 

 

20. Engine

เครื่องยนต์

KRÊUANG-YON