Food

อาหาร

AA-HǍAN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 

1. Rice

ข้าว

KHÂO

 

 

2. Sticky rice

ข้าวเหนียว

KHÂO-NǏEW

 

 

3. Noodles

ก๋วยเตี๋ยว

GǓAY-TǏEW

 

 

4. Fish sauce

น้ำปลา

NÁM-PLA

 

 

5. Soy sauce

ซอสถั่วเหลือง

SÁWD-THÙA-LĚUANG

 

 

6. Bread

ขนมปัง

KHA-NǑM-PANG

 

 

7. Sugar

น้ำตาล

NÁM-TAAN

 

 

8. Oil

น้ำมัน

NÁM-MAN

 

 

9. Butter

เนย

NUEY

 

 

10. Tofu

เต้าหู้

TÂO-HÛ

 

 

11. Salt

เกลือ

GLEUA

 

 

12. Red pepper

พริกไทยแดง

PRÍK-THAI-DAENG

 

 

13. Black pepper

พริกไทยดำ

PRÍK-THAI-DAM

 

 

14. Vinegar

น้ำส้มสายชู

NÁM-SÔM-SǍI-CHU

 

 

15. Cream

ครีม

KREEM

 

 

16. Cheese

ชีส

CHÉET

 

 

17. Candy

ลูกอม

LÔUK-AOM

 

 

18. Cake

เค้ก

KÁKE

 

 

19. Cookies

คุกกี้

KÓOK-GÎE

 

 

20. Nuts

ถั่ว

THÙA