ที่ร้านขายยา 2

THÊE RÁAN KǍAI-YA SŎNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video1. Cough medicine

ยาแก้ไอ

YA-GÂE-AI


2. Cold medicine

ยาแก้หวัด

YA-GÂE-WÀT


3. Antacid

ยาลดกรด

YA-LÓD-GRÒT


4. Aspirin

แอสไพริน

ÁES-PHAI-RIN


5. Laxative

ยาระบาย

YA-RA-BAAI


6. Sore throat medicine

ยาแก้เจ็บคอ

YA-GÂE-JÈB-KAW


7. Eye drops

ยาหยอดตา

YA-YÀWD-TA


8. Ear drops

ยาหยอดหู

YA-YÀWD-HǑU


9. Pain killer

ยาแก้ปวด

YA-GÂE-PÙAD


10. Fever reducer

ยาลดไข้

YA-LÓT-KǍI


11. Insect repellant

ยากันยุง

YA-GUN-YOONG


12. Birth control pills

ยาคุมกำเนิด

YA-KUM-GAM-NÈUAD


13. Band aid

ผ้าพันแผล

PHÂ-PHAN-PHLǍE


14. Flu medicine

ยาแก้หวัด

YA-GÂE-WÀT


15. Sleeping pills

ยานอนหลับ

YA-NAWN-LÀB


16. Antiseptic

ยาฆ่าเชื้อ

YA-KÂ-CHÉUA


17. Antibiotics

ยาปฏิชีวนะ

YA-PÀ-TÌ-CHEE-WA-NÁ


18. Vitamins

วิตามิน

WÍ-TA-MIN


19. Toothache medicine

ยาแก้ปวดฟัน

YA-GÂE-PÙAD-FUN