ประเทศยุโรปตะวันตก

BRÀ-THÂET YÓO-RÔHP DÀ-WAN-DÒHK

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video
1. Austria

ออสเตรีย

AÚS-TRIA


2. Belgium

เบลเยียม

BEL-YÎEM


3. Denmark

เดนมาร์ก

DEN-MÀAK


4. Finland

ฟินแลนด์

FIN-LAEN


5. France

ฝรั่งเศส

FA-RÀNG-SÈT


6. Germany

เยอรมัน

YER-RA-MAN


7. Greece

กรีซ

GRÉETS


8. Iceland

ไอซ์แลนด์

AÍS-LAEN


9. Ireland

ไอร์แลนด์

AI-LAEN


10. Italy

อิตาลี

Í-TA-LÊE


11. The Netherlands

เนเธอร์แลนด์

NAY-THÊU-LAEN


12. Norway

นอรเวย์

NAW-RA-WAY


13. Portugal

โปรตุเกส

PRO-TU-GÀTE


14. Spain

สเปน

SA-PAIN


15. Sweden

สวีเดน

SA-WEE-DEN


16. Switzerland

สวิตเซอร์แลนด์

SA-WÍT-SEU-LAEN


17. England

อังกฤษ

ANG-GRÌT