ที่ร้านอาหาร

THÊE RÁN-AA-HĂN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. Water

น้ำ

NÁM


2. Fork

ส้อม

SÂWM


3. Spoon

ช้อน

CHÁWN


4. Knife

มีด

MÊET


5. Plate

จาน

JAAN


6. Menu

เมนู

MEN-NOO


7. Check

เช็คบิล

CHÉK-BIN


8. Waiter

พนักงานเสิร์ฟ

PHÁ-NÁK-NGAN-SÈRP


9. Special

พิเศษ

PHÍ-SÈT


10. Breakfast

อาหารเช้า

AA-HĂN-CHÁO


11. Lunch

อาหารกลางวัน

AA-HĂN-KLANG-WAN


12. Dinner

อาหารเย็น

AA-HĂN-YEN


13. Snack

ขนมขบเคี้ยว

KÀ-NŎM-KÒP-KÍAW


14. Dessert

ของหวาน

KŎNG-WĂN


15. Ash tray

ที่เขี่ยบุหรี่

TÊE-KÌA-BÙ-RÈE


16. Chopsticks

ตะเกียบ

TÀ-GÌAB


17. Napkin

ผ้าเช็ดปาก

PHÂ-CHÉT-PÀK


18. Glass

แก้วน้ำ

GÂEW-NÁM


19. Tip

ทิป

THÍP


20.Reservation

การสำรองที่นั่ง

GAN SĂM-RONG TÊE-NÂNG