At the Restaurant

ที่ร้านอาหาร

THÊE RÁN-AA-HĂN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 
 


 

1. Water

น้ำ

NÁM

 

 

2. Fork

ส้อม

SÂWM

 

 

3. Spoon

ช้อน

CHÁWN

 

 

4. Knife

มีด

MÊET

 

 

5. Plate

จาน

JAAN

 

 

6. Menu

เมนู

MEN-NOO

 

 

7. Check

เช็คบิล

CHÉK-BIN

 

 

8. Waiter

พนักงานเสิร์ฟ

PHÁ-NÁK-NGAN-SÈRP

 

 

9. Special

พิเศษ

PHÍ-SÈT

 

 

10. Breakfast

อาหารเช้า

AA-HĂN-CHÁO

 

 

11. Lunch

อาหารกลางวัน

AA-HĂN-KLANG-WAN

 

 

12. Dinner

อาหารเย็น

AA-HĂN-YEN

 

 

13. Snack

ขนมขบเคี้ยว

KÀ-NŎM-KÒP-KÍAW

 

 

14. Dessert

ของหวาน

KŎNG-WĂN

 

 

15. Ash tray

ที่เขี่ยบุหรี่

TÊE-KÌA-BÙ-RÈE

 

 

16. Chopsticks

ตะเกียบ

TÀ-GÌAB

 

 

17. Napkin

ผ้าเช็ดปาก

PHÂ-CHÉT-PÀK

 

 

18. Glass

แก้วน้ำ

GÂEW-NÁM

 

 

19. Tip

ทิป

THÍP

 

 

20.Reservation

การสำรองที่นั่ง

GAN SĂM-RONG TÊE-NÂNG