Around Town 2

รอบๆ เมือง 2

RÔB RÔB MEUANG SŎNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Food stall

แผงขายอาหาร

PHĂNG KĂI AA-HĂN

 

 

2. Coffee shop

ร้านกาแฟ

RÁN GA-FAE

 

 

3. Bar

บาร์

BA

 

 

4. Night club

ไนต์คลับ

NÁI-KLÀB

 

 

5. Library

ห้องสมุด

HÔNG-SÀ-MÒOT

 

 

6. Business office

สำนักงาน

SĂM-NÁK-NGAN

 

 

7. Embassy

สถานทูต

SÀ-THĂN-TÔOT

 

 

8. Gas station

ปั๊มน้ำมัน

PÁM-NÁM-MAN

 

 

9. Convenience store

ร้านสะดวกซื้อ

RÁN SÀ-DÙAK SÉU

 

 

10. House

บ้าน

BÂN

 

 

11. Store

ร้าน

RÁN

 

 

12. Roundabout

วงเวียน

WONG-WIAN

 

 

13. Furniture store

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

RÁN KĂI FER-NI-JÊR

 

 

14. Toy store

ร้านขายของเล่น

RÁN KĂI KŎNG-LÊN

 

 

15. Candy store

ร้านขายขนม

RÁN KĂI KÀ-NŎM

 

 

16. Internet cafe

ร้านอินเตอร์เนต

RÁN IN-TER-NÈT

 

 

17. Cafe

คาเฟ่

KA-FÂY

 

 

18. Park

สวน

SŬAN

 

 

19. Book store

ร้านหนังสือ

RÁN NĂNG-SĔU

 

 

20. Street vendor

พ่อค้าข้างถนน

PÔH-KÁ KÂNG THÀ-NŎN