At the Hotel

ที่โรงแรม

THÊE RONG-RAEM


Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Do you have any rooms?

มีห้องว่างไหม ครับ/คะ

MEE HÂWNG-WÂNG MǍI KRÁP/KÁ

 

 

2. I need a room for two people.

ผม/ฉัน ต้องการห้องสำหรับสองคน ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN TÂWNG-GAN HÂWNG SǍM-RÀP SŎNG-KON KRÁP/KÀ

 

 

3. How much does the room cost per night?

ค่าห้องคืนละเท่าไหร่ ครับ/คะ

KÂ-HÂWNG KEUN LA THÂO-RÀI KRÁP/KÁ

 

 

4. Is breakfast included?

รวมอาหารเช้าด้วยไหม ครับ/คะ

RUAM A-HǍAN-CHÁO DÛAI MǍI KRÁP/KÁ

 

 

5. Can I see the room please?

ขอดูห้องพักได้ไหม ครับ/คะ

KǍW DOO HÂWNG-PHÁK DÂI MǍI KRÁP/KÁ

 

 

6. Do you have any cheaper rooms?

มีห้องถูกกว่านี้ไหม ครับ/คะ

MEE HÂWNG THÒOK-GWÀ-NÉE MǍI KRÁP/KÁ

 

 

7. Do you offer room service?

มีบริการรับใช้ในห้องพักไหม ครับ/คะ

MEE BAW-RI-GAN RÁP-CHÁI NAI HÂWNG-PHÁK MǍI KRÁP/KÁ

 

 

8. Does the room have a TV?

ในห้องมีทีวีไหม ครับ/คะ

NAI HÂWNG MEE TEE-WEE MǍI KRÁP/KÁ

 

 

9. Does the hotel have a pool?

ที่โรงแรมมีสระว่ายน้ำไหม ครับ/คะ

THÊE RONG-RAEM MEE SÀ-WÂI-NÁAM MǍI KRÁP/KÁ

 

 

10. Where is the hotel bar?

บาร์เหล้าของโรงแรมอยู่ตรงไหน ครับ/คะ

BAA-LÂO KǍWNG RONG-RAEM YÒO TRONG-NǍI KRÁP/KÁ

 

 

11. Can I please have a wake-up call at 6 a.m.?

ช่วยโทรปลุกตอนหกโมงเช้าได้ไหม ครับ/คะ

CHÛAI THOW PLÙK TAWN HÒK MONG-CHÁO DÂI MǍI KRÁP/KÁ

 

 

12. My air conditioner is not working properly.

แอร์ห้อง ผม/ฉัน ทำงานผิดปกติ ครับ/ค่ะ

AE HÂWNG PHǑM/CHǍN THAM-NGAN PHÌT-PÒK-GÀ-TÌ KRÁP/KÀ

 

 

13. Can I please change to another room?

ผม/ฉัน ขอเปลี่ยนห้องได้ไหม ครับ/คะ

PHǑM/CHǍN KǍW PLÌAN HÂWNG DÂI MǍI KRÁP/KÁ

 

 

14. My neighbor is being very noisy.

ห้องข้างๆ ผม/ฉัน เสียงดังมาก ครับ/ค่ะ

HÂWNG KÂNG KÂNG PHǑM/CHǍN SǏANG-DANG MÂK KRÁP/KÀ

 

 

15. Could you please recommend a good restaurant?

ช่วยแนะนำร้านอาหารดีๆ ให้หน่อย ครับ/ค่ะ

CHÛAI NÁE-NAM RÁN-A-HǍAN DEE DEE HÂI NÒI KRÁP/KÀ

 

 

16. Could you please call me a taxi?

ช่วยเรียกแทกซี่ให้หน่อยนะ ครับ/ค่ะ

CHÛAI RÎAK THÁEK-SÊE HÂI NÒI KRÁP/KÀ

 

 

17. How can I make an international call?

โทรไปต่างประเทศ ต้องทำยังไง ครับ/ค่ะ

THOW PAI TÀNG-PRÀ-THÊT TÂWNG THAM-YANG-NGAI KRÁP/KÁ

 

 

18. Do you offer laundry service?

มีบริการซักรีดไหม ครับ/คะ

MEE BAW-RI-GAN SÁK-RÊED MǍI KRÁP/KÁ

 

 

19. What time is check in?

กำหนด เช็คอิน กี่โมง ครับ/คะ

GAM-NÒT CHÉK-IN GÈE-MONG KRÁP/KÁ

 

 

20. What time is check out?

กำหนด เช็คเอาท์ กี่โมง ครับ/คะ

GAM-NÒT CHÉK-ÓUT GÈE-MONG KRÁP/KÁ