Love

Tình yêu


Download
pdf | text | mp3
1. I like you

Tôi thích bạn


2. Are you single?

Bạn còn độc thân không?


3. Yes, I am single.

Vâng, tôi còn độc thân


4. Do you have a girlfriend?

Bạn có một bạn gái chưa?


5. No, I do not have a girlfriend.

Không, tôi không có bạn gái.


6. Would you like to go out with me?

Bạn có muốn đi chơi với tôi không?


7. Would you like to be my girlfriend?

Bạn có muốn làm bạn gái của tôi không?


8. Would you like to be my boyfriend?

Bạn có muốn làm bạn trai của tôi?


9. I miss you.

Tôi nhớ bạn


10. I love you.

Tôi yêu bạn


11. I've been thinking about you.

Tôi đang nghĩ về bạn


12. Are you free tonight?

Bạn có rãnh tối nay không


13. Can I see you tonight?

Tôi có thể gặp bạn tối nay không?


14. You are cute

Bạn dễ thương


15. You are beautiful.

Bạn  đẹp.


16. You are sexy.

Bạn gợi cảm


17. You are wonderful.

Bạn rất tuyệt vời.


18. Can I call you?

Tôi có thể gọi  điện cho bạn không