Adjectives

Tính từ


Download
pdf | text | mp3 


1. Big

To


2. Small

Nhỏ


3. Tall

Cao


4. Short

Thấp


5. Fat

Mập


6. Skinny

Ốm


7. Old

Già


8. Young

Trẻ


9. Stupid

Ngu ngốc


10. Smart

Thông minh


11. Slow

Chậm


12. Fast

Nhanh


13. Near

Gần


14. Far

Xa


15. Good

Tốt


16. Bad

Xấu


17. Ugly

Xấu


18. Pretty

Đẹp


19. Light

Sáng


20. Dark

Tối