Adjectives 2

Tính từ 2


Download
pdf | text | mp3 

 

1. Mean

Keo kiệt


2. Nice

Đẹp


3. Sweet

Ngọt


4. Sour

Chua


5. Spicy

Cay


6. Bland

Dịu dàng


7. Crazy

Điên


8. Normal

Bình thường


9. Low

Thấp


10. High

Cao


11. Beautiful

Đẹp


12. Handsome

Đẹp trai


13. Loud

To


14. Quiet

Yên tĩnh


15. Smooth

Mịn


16. Rough

Thô


17. Deep

Sâu


18. Shallow

Cạn


19. Dirty

Dơ bẩn