Around Town 5

Quanh thành phố 5


Download
pdf | text | mp3

1. Billboard

Bảng dán thông báo


2. Canal

Kênh đào


3. Arena

Võ đài


4. Stadium

Sân vận động


5. Church

Nhà thờ


6. Temple

Chùa


7. Mosque

Vũ kịch


8. Mansion

Lâu đài


9. Palace

Cung điện


10. Condo

Nhà chung cư


11. Downtown

Đi vào thành phổ
12. Junkyard

Bãi đổng nát

13. Slum

Khu nhà ổ chuột


14. Parking Garage

Nhà để  xe


15. Street light

Đèn đường


16. Telephone line

Đường dây điện thoại


17. Car dealership

Đại lý xe hơi


18. Curb

Lề đường


19. Fountain

Vòi phun nước


20. Drinking fountain

Vòi nước uống công cộng