Geography

Địa lý


Download
pdf | text | mp31. Land

Đất đai


2. River

Sông


3. Stream

Nhánh sông


4. Mountain

Núi


5. Mountain range

Dãy núi


6. Hill

Đồi


7. Plains

Đồng bằng


8. Lake

Hồ


9. Forest

Rừng


10. Jungle

Rừng rậm


11. Rain forest

Rừng mưa nhiệt đới


12. Island

Đảo


13. Continent

Lục địa


14. Ocean

Đại dương


15. Peninsula

Bán đảo


16. Desert

Sa mạc


17. Iceberg

Núi băng trôi


18. Waterfall

Thác nước


19. Volcano

Núi lửa


20. Sea

Biển