In the Classroom

Trong lớp học


Download
pdf | text | mp3


 
1. Textbook

Sách giáo khoa


2. Marker

Bút ghi chú


3. Eraser

Cục tẩy


4. Paper

Giấy


5. Pencil

Bút chì


6. Pen

Bút bi


7. Teacher

Giáo viên


8. Student

Sinh viên


9. Calculator

Máy tính


10. Quiz

Thi vấn đáp


11. Test

Kiểm tra


12. Final exam

Kỳ thi cuối


13. Desk

Bàn


14. Map

Bản đồ


15. Backpack

Ba lô


16. Ruler

Thước


17. Chalk

Phấn


18. Chalk board

Hộp phấn


19. Homework

Bài tập về nhà


20. Notebook

Sổ tay