Insects

 

Côn trùng

 


Download
pdf | text | mp3
1. Ant

Kiến


2. Bee

Ong


3. Beetle

Bọ cánh cứng


4. Butterfly

Bướm


5. Caterpillar

Sâu bướm


6. Centipede

Con rít


7. Cockroach

Con gián


8. Cricket

Dế


9. Dragonfly

Con chuồn chuồn


10. Fire fly

Đom đóm


11. Fly

Ruồi


12. Gnat

Muỗi mắt


13. Grasshopper

Châu chấu


14. Mosquito

Muỗi


15. Moth

Nhậy


16. Scorpion

Bò cạp


17. Spider

Nhện


18. Termite

Con mối


19. Wasp

Ong bắp cày


20. Worm

Sâu