Marine Life

Sự sống dưới biển


Download
pdf | text | mp31. Blow fish

Cá nóc


2. Clam

Con sò


3. Coral

San hô


4. Crab

Cua


5. Crocodile

Cá Sấu


6. Dolphin

Cá heo


7. Eel

Con lươn


8. Fish
9. Frog

Ệch


10. Hippopotamus

Trâu nước


11. Jelly fish

Con sứa


12. Manatee

Heo biển


13. Octopus

Bạch tuộc


14. Otter

Con rái cá


15. Sea cucumber

Hải sâm


16. Shark

Cá mập


17. Squid

Mực


18. Sting ray

Cá đuối


19. Turtle

Rùa


20. Whale

Cá voi